ติดต่อเรา

ที่ตั้งหน่วย

ที่อยู่ 

ค่ายศรีนครินทรา เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐

สื่อโซเชียล


โทรศัพท์ 

 เจ้าหน้าที่หมวดสื่อสาร โทรศัพท์ และ โทรสาร : ๐๗๕-๔๑๑๗๒๒
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็ปไซต์ (ศปก.ตชด.๔๒) โทรศัพท์ และ โทรสาร : ๐๗๕-๔๒๔๐๒๗