รายการขายทอดตลาดครุภัณฑ์กก.ตชด.๔๒

(๑) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์อาคารบ้านพักครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง ๑๐ คูหา ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เสนอราคาด้วยวาจาวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒

รายละเอียดตาม ไฟล์ PDF กดคลิ๊ก>>>>>>Download

(๒) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์อาคารบ้านพักระดับจ่าสิบตำรวจ จำนวน ๔ หลัง ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ต.ถ้ำหใญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาด้วยวาจาวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒

รายละเอียดตาม ไฟล์ PDF กดคลิ๊ก>>>>>>Download