หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานภายใน ที่ตั้งหน่วย ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ 

แผนกงาน ธุรการและกำลังพล

แผนกงาน การข่าว

แผนกงาน แผนและงบประมาณ

แผนกงาน กำลังบำรุง

แผนกงาน การเงิน

แผนกงาน เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๑

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๒

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๓