เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เพื่อให้การปฎิบัติราชการของ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของทางราชการ จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน และร้องทุกข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น การสะท้อนปัญหาความต้องการ ความเดือนร้อนต่างๆ และ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ โดยสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ และแลดงความคิดความเห็นอื่นๆ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ได้ทุกวันโดยผ่านช่องทางดังนี้
๑. ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารกองรักษาการณ์ ชั้น ๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
๒.โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐๗๕๔๑ ๑๗๒๒
๓.ร้องเรียนร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารกองรักษาการณ์ ชั้น ๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐
๔.ทางตู้แสดงความคิดเห็น บริเวณอาคารกองรักษาการณ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
๕.สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายศรีนครินทรา
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ >>>>> คลิ๊ก
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ >>>>> คลิ๊ก
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ในช่องความเห็นด้านล่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *